Terapi

terapi-sAtt gå i terapi är att tillsammans med en annan människa få möjlighet att bli speglad och bekräftad i vem vi är och hur / vad vi gör.

Väl använda kan de kriser och utmaningar vi ställs inför i livet leda oss till större självkännedom och därigenom en högre medvetenhet och bättre livskvalité.

För Vem och När?
Psykosyntesen vänder sig till människor som har en önskan om utveckling och som upplever att de har problem i livet.

Under livets gång ställs vi alla någon gång inför utmaningar som kan upplevas som mer eller mindre smärtsamma att förhålla oss till. Det kan handla om en skilsmässa, arbetslöshet, sjukskrivning, nära anhörigs bortgång eller någon annan yttre förändring.

Men det kan också vara en känsla av tomhet och avsaknad av djupare mening i livet som är anledningen till att en person söker terapi.

Hur går det till?
På många olika sätt utefter att vi alla är unika och med alldeles egna behov och resurser. I Psykosyntesen är samtalet grunden i terapin men där finns även möjlighet att använda sig av vägledda inre bilder, fri teckning, skrivande, meditation, gestalttekniker och kroppsövningar.

I vissa fall handlar det om att söka hjälp med ett specifikt problem då kanske terapin pågår i 5 – 10 sessioner.

Andra tillfällen finns behov av en längre och mer djupgående terapeutisk relation, beroende på klientens historia och bakgrund samt målsättning med terapin.

Det slutgiltiga målet är dock alltid att då terapin avslutas har klienten getts de verktyg den själv behöver för att arbeta vidare med sin egen utveckling.

För när processen av utveckling väl är satt i rullning är resan utan slut…

Vad kan Du förvänta Dig?
Att bli bemött med empati och att få hjälp med att belysa de mönster du valt att leva efter. Att sedan hitta tillbaka till den du är och alltid har varit samt få en upplevelse av ”mer liv i livet”.