Teralis

teralis-sJag är i grunden en praktiker vilket ligger väl i linje med tanken om att all terapi måste omvandlas till praktik för att vara verkningsfull.

Min tro är att vi alla inom oss bär vår egen sanning och inneboende kraft till förändring. Att få vara en del av att stödja och vägleda en människa att finna sin väg och så småningom hitta hem och bli den de är, ser jag som en ynnest.

Under mina år inom såväl praktiska yrken som arbetsledande samt i socialpsykiatrin har mitt intresse för mänskliga relationer och kommunikation löpt som en röd tråd.

Då jag 2007 kom i kontakt med Psykosyntesen och påbörjade min utbildning kände jag att jag hittat vad jag sökte i min strävan att även kunna vägleda klienter i sitt sökande efter balans och harmoni samt en högre mening i livet.

Jag har arbetat med klienter sedan 2009 och 2015 blev jag slutligen Diplomerad Psykosyntesterapeut.

  • Medlem i Psykosyntesföreningen
  • Är Ansvarsförsäkrad
  • Har Tystnadsplikt
  • Kontinuerlig Handledning