Psykosyntes

psykosyntes-sPsykosyntesen utvecklades av den italienske psykiatrikern Roberto Assagioli (1888 – 1974) och kan sägas tillhöra den existentiella och humanistiska psykologin.

Psykosyntesen brukar beskrivas som en psykologi med själ och vilja då viljan har en central plats i det terapeutiska arbetet och ses som en muskel som kan tränas upp. Viljan kan också växla mellan att vara god, stark och skicklig. Att vi människor dessutom har behov av mening i livet är en annan grundläggande tanke. Psykosyntesen erbjuder olika verktyg för att finna sin egen själs väg.

Arbetet i terapin omfattar hela människan, kropp, känsla, intellekt och själ. Även om samtalet är grunden finns även en rad andra tekniker som kan användas; vägledda inre bilder, dröm- och symbolarbete, fri teckning, skrivande, gestalttekniker och rörelser.

Psykosyntesens bidrag till den moderna psykologin är också synsättet på människan som både en individuell personlighet och ett obegränsat medvetande. Vi bär alla vår historia som format oss på gott och ont i vår personlighet men vi äger också alla en kreativ potential och en längtan efter att leva efter vår djupaste identitet.

En central roll i psykosyntesen har också arbetet med våra delpersonligheter, vilket är det uttryck som används för att beskriva alla de delar vi har inombords. Dessa delpersonligheter har under livets resa formats, av olika skäl. Vissa av dessa delpersonligheter, som vi valt att inte visa, lever kvar i en skuggtillvaro inom oss som okontrollerat kan välja att träda fram på scenen vilket kan påverka våra liv i en negativ riktning. Psykosyntesen har här en grundtanke om att vi genom att identifiera och lära känna dessa delar och deras kvalitéer gör det möjligt för oss att själva tillåta när dessa delpersonligheter ska synliggöras och agera i våra liv. Genom att bli medveten om dessa delar av oss, kan vi bli vår egen skicklige dirigent i en orkester av delpersonligheter. Vilket i sin tur leder till en större harmoni och balans i livet.

Psykosyntesen fokuserar på våra möjligheter och erbjuder verktyg för såväl den personliga som den andliga utvecklingen.